Regulaminy

REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NIERUCHOMOŚCI - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku.

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA OGRZEWANIA LOK. I PODGRZEWANIA WODY W JSM

   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 63 / 2013 - w sprawie zmiany regulaminu
   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA... tekst jednolity na dzień 10 grudnia 2013 roku
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf   Organizacyjne jednostki rozliczeniowe
   Załącznik nr 2 (*.pdf)  pdf   współczynniki korygujące uwzględniające położenie mieszkania

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE
                                            Tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą dnia 16 grudnia 2014r.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   UCHWAŁA nr 54 / 2014 - w sprawie zmiany regulaminu
   ZAŁĄCZNIK (*.pdf)  pdf   ZAŁĄCZNIK DO U. nr 54 / 2014 - wzór oświadczenia

REGULAMIN ZARZĄDU JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN ZARZĄDU JSM - tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN RADY NADZORCZEJ - tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
                                            uchwałą nr 9/2013

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH z dnia 12.11.2013r.
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 61/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ - tekst jednolity
   Załącznik nr 1 (*.pdf)  pdf   uchwała nr 46/2012 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dzień 30.08.2011

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

   Regulamin (*.pdf)  pdf   REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
   UCHWAŁA (*.pdf)  pdf   uchwała nr 35 /2013 w sprawie regulaminu porządku domowego w JSM w Jeleniej Górze.