Organy samorządowe

Z A R Z Ą D Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze

MIROSŁAW   G A R B O W S K I
- Prezes Zarządu

MARIAN   S Z C Z Ę Ś N I A K
- Zastępca Prezesa Zarządu

WŁADYSŁAWA   G R E C Z
- Zastępca Prezesa Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600.

  Rada Nadzorcza Jeleniogórskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Jeleniej Górze

1. TERESA KRASUSKA
- przewodnicząca Rady


2. ANDRZEJ GORZAŁCZYŃSKI
- z-ca przewodniczącego Rady,
członek komisji rewizyjnej

3. STANISŁAW KONAT
- sekretarz Rady,
członek komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

4. WANDA ZIELIŃSKA
- przewodnicząca komisji gzm

5. GRAŻYNA MATERAK
- przewodnicząca komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

6. JAN NOWAK
- przewodniczący komisji rewizyjnej

7. HANNA KĘDZIORA
- członek komisji rewizyjnej

8. HENRYK CHOCIMSKI
- członek komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

9. WALDEMAR DUDEK
- członek komisji gzm

10. JÓZEF POLACHOWSKI
- członek komisji gzm

11. URSZULA SIKORSKA
- członek komisji gzmCzłonkowie Rady przyjmują uwagi, wnioski i skargi członków, składane zarówno ustnie jak i pisemnie.
Członkowie Rady są do dyspozycji członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. L. Różyckiego 19, pokój nr 220:
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600,
• oraz w każdym uzgodnionym wcześniej terminie. Termin spotkania proszę uzgadniać w pokoju nr 227.