Organy samorządowe

Z A R Z Ą D Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze

MIROSŁAW   G A R B O W S K I
- Prezes Zarządu

MARIAN   S Z C Z Ę Ś N I A K
- Zastępca Prezesa Zarządu

ALEKSANDRA   CHRZANOWSKA - FRĄTCZAK
- Zastępca Prezesa Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600.

  Rada Nadzorcza Jeleniogórskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej
  na kadencję 2014 – 2017

1. TERESA KRASUSKA
- przewodnicząca Rady,
członek komisji gzm


2. HENRYK CHOCIMSKI
- zastępca przewodniczącej Rady,
członek komisji rewizyjnej

3. GRAŻYNA MATERAK
- sekretarz Rady,
członek komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

4. ANDRZEJ GORZAŁCZYŃSKI
- przewodniczący komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

5. JAN NOWAK
- przewodniczący komisji rewizyjnej

6. WANDA ZIELIŃSKA
- przewodnicząca komisji gzm

7. ANDRZEJ BIRA
- członek komisji rewizyjnej

8. WALDEMAR DUDEK
- członek komisji gzm

9. AGATA SOJKA
- członek komisji gzm

10. HANNA KĘDZIORA
- członek komisji rewizyjnej

11. DANUTA MANDELT
- członek komisji inwestycyjno-mieszkaniowej


  Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600.