Organy samorządowe

Z A R Z Ą D Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze

MIROSŁAW   G A R B O W S K I
- Prezes Zarządu

MARIAN   S Z C Z Ę Ś N I A K
- Zastępca Prezesa Zarządu

ALEKSANDRA   CHRZANOWSKA - FRĄTCZAK
- Zastępca Prezesa Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600.

  Rada Nadzorcza Jeleniogórskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej
  na kadencję 2017 – 2020

1. ZBIGNIEW SŁOWIK
- przewodniczący Rady,


2. EDMUND BŁASZCZYK
- zastępca przewodniczącego Rady,

3. ELŻBIETA WOJTYNA
- sekretarz Rady,

4. GRZEGORZ BIELECKI
- przewodniczący komisji inwestycyjno-mieszkaniowej

5. ZDZISŁAW CIECHANOWSKI
- przewodniczący komisji rewizyjnej

6. JÓZEF ROBERT SZLACHTA
- przewodniczący komisji gzm

7. ANDRZEJ BIRA

8. JERZY GRYGORCEWICZ

9. JAN SZPINDA

10. MAREK TOŁKACZ

11. IWONA WIŚNIOWSKA – KNOPIK


  Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600.